Rozeznanie zainteresowania szkoleniami dla bibliotekarzy 2018 r. (Proszę wybrać jedną opcję)