Propozycje zagadnień – szkolenia nt. dostępności bibliotek publicznych dla osób ze szczególnymi potrzebami