ocena ryzyka zawodowego

Oświadczam, że zapoznałam/em się z ryzykiem zawodowym występującym na moim stanowisku pracy, sposobami ochrony przed zagrożeniami oraz metodami bezpiecznego wykonywania pracy na tym stanowisku.

Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w celach kadrowych. Dane przetwarzane są zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.