Rozeznanie zainteresowania szkoleniami 2017

Proszę podać liczbę osób deklarujących udział w szkoleniu na temat:

Proszę podać liczbę osób deklarujących udział w szkoleniu na temat:

Proszę podać liczbę osób deklarujących udział w szkoleniu na temat:

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i akceptuję go w całości. Tym samym wyrażam zgodę na:

  1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).
  2. Utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie Imprez.

Oświadczam, że jestem świadomy, że:

1. Administratorem danych osobowych jest: Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, ul. Rajska 1, 31-124 Kraków. Nie przewiduje się przekazywania danych osobom trzecim.
2. Jednocześnie oświadczam, że przekazanie danych jest dobrowolne oraz że jestem świadomy faktu, że przysługuje mi prawo wglądu w dane, prawo do ich poprawiania oraz do wniesienia żądania zaprzestania ich wykorzystywania, jak i do sprzeciwu wobec ich przetwarzania.

Rozeznanie zainteresowania szkoleniami dla bibliotekarzy 2017

Gamifikacja - wykorzystanie gier do tworzenia scenariuszy zajęć

Grywalizacja jako sposób pracy z użytkownikiem

LARP sposobem na kreatywne połączenie sztuki i gry

Gra miejska jako sposób na przyciągnięcie nowych użytkowników biblioteki