Prosimy o dołączenie pracy w postaci maksymalnie 8 plików, nieprzekraczających łącznie wielkości 15 MB.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Konkursu Komiksowego "Tajemnicza Małopolska" i akceptuję go w całości.

Oświadczam, że zapoznałem się z Regulaminem Imprez w Wojewódzkiej Bibliotece Publicznej w Krakowie i akceptuję go w całości. Tym samym wyrażam zgodę na:

  1. Przetwarzanie moich danych osobowych przez Wojewódzką Bibliotekę Publiczną w Krakowie w celach marketingowych i w zakresie związanym z organizacją i przeprowadzeniem Imprezy zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2016, poz. 922).
  2. Utrwalenie i rozpowszechnienie mojego wizerunku w zakresie wskazanym w Regulaminie Imprez.

Oświadczam, że jestem świadomy, że:

  1. Administratorem danych osobowych jest Wojewódzka Biblioteka Publiczna w Krakowie, Rajska 1, 31-124 Kraków, wpisana do Rejestru Instytucji Kultury nr 6/99, NIP 676-10-86-811, REGON 000 278 155. Dane osobowe będą przetwarzane w celu realizacji konkursu.
  2. Podanie danych osobowych  jest dobrowolne, ale ich niepodanie uniemożliwia udział w konkursie.
  3. Uczestnikowi przysługuje  prawo dostępu do swoich  danych osobowych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania. Ponadto każdy Uczestnik ma prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania. W sprawach spornych Uczestnikowi przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, t. j. Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
  4. Dane osobowe do celów promocyjnych oraz statystycznych, sprawozdawczych i archiwizacyjnych będą przetwarzane do 31.12.2018 r.
  5. Wyjaśnień w sprawach związanych z danymi osobowymi udziela Inspektor Ochrony Danych e-mai: iodo@rajska.info